ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด LAMPANG POLICE SAVING & CENTER CO-OPERATIVE.,LIMITED.
ชื่อย่อ สอ.ตร.ลป
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5422-5650
โทรสาร 0-5422-5650
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.00
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 7.90
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 7.90
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 7.90
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 10023 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 5000 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 483 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 23 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650