ประวัติสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โดยมีที่ทำการอยู่บริเวณโรงจอดรถด้านหลังของกองบัญชาการตำรวจภูธร 3 ในขณะนั้น ต่อมามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงได้ย้ายเข้ามาใช้อาคารที่ทำการอยู่ภายในอาคารเดียวกันตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคารตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์มาเป็นระยะเวลานาน มีสภาพคับแคบ สภาพสำนักงานขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ภาพลักษณ์ขาดความน่าเชื่อถือและการให้บริการลูกค้า/สมาชิกยังไม่ดีพอ ดังนั้น พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง/ประธานสหกรณ์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะยกระดับฐานะสหกรณ์ให้เทียบเท่ากับสถาบันการเงินอื่นๆ เพราะเป็นกิจการที่มีทุนดำเนินการสูงถือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ (มีทุนดำเนินงาน 1,200 ล้าน) จึงได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32/2553 และพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ด้านล่างอาคารห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ว่างน่าจะใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้ จึงมีมติให้ใช้งบประมาณของสหกรณ์ฯ ก่อสร้างที่ทำการสหกรณ์ในปัจจุบัน, ห้องประชุมและห้องสโมสรข้าราชการตำรวจ เพื่อรองรับการบริการสมาชิกและอำนวยความความสะดวกแก่ข้าราชการตำรวจ โดยได้ลงมือก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 และทำการเปิดอาคารสำนักงานใหม่ในวันที่ 21 กันยายน 2553 พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางก้าวสู่ระดับสากล สมดังคำขวัญที่ว่า “ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการประทับใจ ใส่ใจสมาชิก”
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.50
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริ 6.75
เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของส 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบัน 4.00
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของส 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อดำรงชีวิตของสมาชิก 4.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 36258 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18127 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 295 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650