เจ้าของ ข้อความ
ประหยัด ปินตาปลูก
หัวข้อกระทู้ : เข้าระบบไม่ได้
โพสต์แล้ว : 31 ม.ค 2560 11:18:54

ขอความกรุณาตรวจสอบให้ด้วยครับว่าทำไมเข้าระบบไม่ได้ ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้ว หายแสบ จะดูข้อมูลก็ไม่ได้

ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7881 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3919 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 645 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 43 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650