เจ้าของ ข้อความ
ร.ต.อ.สุรชัย พงษ์สวัสดิ์
หัวข้อกระทู้ : lj'ส่งเรื่องปรมวลผลของ.ผกก.เดชาฯ.จ.พิษณุโลก
โพสต์แล้ว : 14 ส.ค 2560 12:06:54

เอกสารบทพระราชนิพนธ์ของ.พ.ตอ.ธรรมรงค์ บุญเชย์ฤทธิ์(องค์รักษ์)ของจ.ลำปางส่งงานต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สินทางปัญญา.จ.ขอนแก่น.(๓ูธรภาค1-3*ถึง4.จ.พิษณุโลก)ขอเข้าเฝ้าองค์โสมสวรีฯ.ในนาม.พ.ตท.สุรชัย ประสพจันทร์(ลับ.จากหน่วยรบะพิเศษ-นาวิกโยธิน).4.4k8.-4ภาค.

ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7890 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3922 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 648 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 46 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650